We doen een QuickScan of uw organisatie klaar is om het wagenpark en/of de kantoorruimte efficienter in te zetten. We begeleiden u van business ontwikkeling tot en met project implementatie. We starten met een 0-meeting, zodat we ook daadwerkelijk de verhoging van de efficientie kunnen gaan meten.

Energiebesparing begint met bewustwording. Wat doen we allemaal en hoe doen we dat. Vaak zijn er een aantal Quick-Wins, die gelijk de organisatie ten goede komen. 

Of kies voor een DIP-cursus. DIP staat voor Duurzaamheid in Praktijk.

Het nieuwe werken heeft alles met duurzaamheid te maken: het scheppen van de juiste werkomgeving voor verschillende activiteiten. De cultuur speelt hier ook een belangrijke rol bij. 

NatecQ begeleidt u bij de introductie van het nieuwe werken. We kunnen samen bepalen hoe ver we hier in gaan.